امارات در مورد راه های بهبود کار شورای امنیت تحت شرایط کرونا بحث می کند

امارات متحده عربی در مورد چگونگی بهبود عملکرد شورای امنیت و رویه های معمول آن با توجه به شرایط استثنایی همه گیر کرونا در بحث علنی از راه دور که توسط شورای امنیت برگزار شد، گفتگو کرد.

امارات متحده عربی در یک بیانیه اعلام كرد كه مجلس شورای امنیت باید با توجه به واقعیت جدید كه جهان شاهد آن است بعد از همه گیر ويروس كرونا، به سرعت عمل كنند.

کشور امارات همچنین خواست كه به همه اعضای سازمان ملل متحد درباره چگونگی سازگاری مجلس با كار از راه دور و احتمال انجام این كار در مواقع اضطراری آینده، اطلاع دهد.

امارات همچنین مجلس امنیت را تشویق کرد تا کار را به شکلی متعادل بین اعضای خود تقسیم کند.

این کشور همچنین خواستار تعامل بهتر بین مجلس و نیروهای نظامی با پلیس در مأموریتهای صلح سازمان ملل متحد شد تا از اثربخشی و شمول بیشتر مجلس اطمینان حاصل شود.

بیانیه امارات متحده عربی همچنین نشان داد که فرصتی برای جهان وجود دارد تا بداند شورای امنیت قادر به انجام تعهد اصلی خود به سرعت و در عین حال متعهد به کارآیی، اثربخشی و شفافیت است.

You might also like