توسعه اقتصادی شارجه نسخه 2.0 پلتفرم تحول دیجیتال را راه اندازی کرد

دپارتمان توسعه اقتصادی شارجه با راه اندازی آخرین و جدیدترین نسخه 2.0 پلتفرم تحول دیجیتال، از مدرن سازی خدمات دیجیتالی خود خبر داد.

 

نسخه جدید دپارتمان با هدف توسعه تجربه مشتری و ارتقا کلیه خدمات دیجیتالی خود انجام شده است.

 

این در برنامه های دپارتمان توسعه اقتصادی شارجه برای مدرن سازی خدمات دیجیتالی خود و ارائه طرح های
مدرن و ابتکاری و مشخصات فنی پیشرفته در زمینه برنامه نویسی و مدیریت وب سایت ها و خدمات آنلاین است.

 

این پلتفرم جدید همچنین آرزوهای جامعه و بخشهای اقتصادی، از جمله سرمایه گذاران، تجار و مشتریان را برآورده می کند. 

 

به روزرسانی جدید پلتفرم تحول دیجیتال همچنین امکان پیمایش آسان، دسترسی به اطلاعات و اشتراک گذاری را از طریق مراحل روان و سریع فراهم می کند.

 

عالیجناب سلطان عبدالله بن هده السویدی، رئیس دپارتمان اقتصادی شارجه، تأیید کرد که راه اندازی این پلتفرم
یک گام پیشرفته برای تامین نیازهای جامعه اقتصادی از دولت و بخش های خصوصی، سرمایه گذاران،
بازرگانان، کارآفرینان، مصرف کنندگان، دانشگاهیان و محققان اقتصادی است.

 

سلطان السویدی افزود:‌ «این بخشی از تلاش مستمر دپارتمان برای دستیابی به تمایز در جنبه های مختلف کار
مطابق با آرمان های دولت و همگام با دانش و توسعه اطلاعات در جهان است».

You might also like