از روح و دستورالعمل شیخه فاطمه .. ابتکار جدیدی برای مجروحان انفجار بیروت

از روح و دستورالعمل شیخه فاطمه بنت مبارک، رئیس اتحادیه عمومی زنان، رئیس شورای عالی مادر و کودک امارات و رئیس عالی بنیاد توسعه خانواده، ابتکاری جدیدی برای مجروحان از انفجار بیروت راه اندازی شد.

این ابتکار شامل معالجه افراد مبتلا به بدشکلی ها ازین انفجار و نصب اندام های مصنوعی یا ساختگی برای مبتلایان و مجروحان است.

علاوه بر اهدا شدن هدایا و بازیها به کودکان آسیب دیده از این سانحه است.

اجرای دستورالعمل شیخه فاطمه را توسط سازمان هلال احمر امارات با همکاری دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه در سفارت امارات در بیروت و صلیب سرخ لبنان، آغاز کرد.

جناب آقای دکتر میثا بنت سالم الشامسی، وزیر دولت، بر اهمیت ابتکارات عالیجناب وی شیخه فاطمه بنت مبارک در ارتقای زمینه های همبستگی انسانی است، تأکید کردند.

به نوبه خود، دکتر محمد عتیق الفلاحی، دبیرکل هلال احمر امارات، تأیید کرد که ابتکار عالیه شیخه فاطمه در حمایت از تلاش های خود برای کاهش رنج های ناشی از این فاجعه است.

دکتر الفلاحی توضیح داد که این طرح مراقبت های ویژه ای را برای مبتلایان به بدشکلی ها و کسانی که اندام خود را در حین تصادف از دست داده اند، فراهم می کند.

همچنین کودکانی را که تحت تأثیر آن فاجعه قرار گرفته اند، مراقبت می کند و برای حمایت از روانشناختی آنها تلاش می کند.

You might also like