نخستین عملیات هدایت مسیر کاوشگر امید را با موفقیت انجام داد

پروژه اکتشاف مریخ امارات دیروز، دوشنبه ۱۷ آگوست، از اتمام موفقیت آمیز نخستین عملیات هدایت مسیر کاوشگر امید خبر داد.

روند هدایت کاوشگر یک گام بزرگ و مهم در سفر هفت ماهه کاوشگر به سیاره سرخ است.

مهندس عمران شرف، مدیر پروژه تأیید کرد که عملکرد برجسته پروژه اکتشاف مریخ امارات توسط رهبری اماراتی نامحدود پشتیبانی شده است.

آقای مهندس شرف اضافه کرد: (موفقیت نخستین عملیات هدایت مسیر برای کاوشگر امید یک نقطه عطف مهم برای ما است.

زیرا این اولین بار است که سیستم پیشرانه‌ی کاوشگر در فضا عمل کرده است.

و زیرا مسیر نهایی کاوشگر به سیاره مریخ را تعیین می کند).

شرف توضیح داد: (نتایج پرتاب کاوشگر امید فراتر از انتظارات ما بود، زیرا اکنون در مسیر مورد نیاز خود برای رسیدن به مدار مریخ است).

پیش بینی می شود که کاوشگر اماراتی در ماه فوریه آینده، همزمان با جشن های طلایی تأسیس فدراسیون امارات متحده عربی، به مدار مریخ برسد.

شایان ذکر است که کاوشگر امید سه ابزار برای اندازه گیری و مطالعه جو مریخ دارد.

وزن آن حدود ۱۳۵۰ کیلوگرم است که اندازه یک ماشین کوچک است.

این طرح توسط مهندسین مرکز فضایی محمد بن راشد و با همکاری آزمایشگاه فیزیک فضایی و اتمسفر دانشگاه کلرادو در بولدر، آزمایشگاههای علوم فضایی در دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشکده زمین و اکتشافات فضایی در دانشگاه ایالتی آریزونا، طراحی و ساخته شده است.

You might also like