بخش گردشگری از اقتصاد امارات پس از کرونا پشتیبانی می کند

گزارشی که اخیراً توسط شورای سفر و جهانگردی منتشر شده است نشان می دهد ، با ادامه امارات متحده عربی مبارزه خود را با ویروس كرونا، بخش گردشگری و سفر كه در بهبود اقتصادی آن نقش بسزایی خواهد داشت.

گزارش این شورا که نماینده بخش خصوصی جهانی برای سفر و جهانگردی است ، نشان داد که این بخش در رهبرى اقتصاد امارات در سال ٢٠١٩ چقدر اهمیت دارد.

براساس این گزارش ، این بخش طی یک سال گذشته از ۷۴۵٫۲ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور پشتیبانی کرده است.

این گزارش نشان می دهد که امارات متحده عربی رتبه ۲۲ را در سطح بین المللی به این دلیل که ۸۲ میلیار درهم بخش مستقیم را به تولید ناخالص داخلی ملی کمک کرده است.

شورای سفر و جهانگردی اظهار داشت که بخش بخش گردشگری و جهانگردی در امارات برای پنجمین سال متوالی از رشد کلی اقتصادی فراتر رفته است.

امارات متحده عربی از نظر هزینه گردشگران بین المللی در سفر و جهانگردی ، با ۱۴۱ میلیارد درهم در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۰ جهان قرار دارد.

امارات متحده عربی قصد دارد گردشگری را در اوایل ماه ژوئیه برگرداند که دبی ، عجمان و ابوظبی مطابق با راهنمایی مرکز کنترل برای مقابله با ویروس کرونا نوظهور شرایط هتل های عملیاتی را اعلام کردند.

این الزامات شامل هتل ها برای پر کردن فرم های پزشکی به ویژه برای ویروس کرونا ظهور ، با تأکید بر پیروی از دستورالعمل های وفاصله اجتماعی ، و رعایت اقدامات پیشگیرانه توصیه شده توسط ادارات دولتی است.

You might also like