“شروق” مقصدهای گردشگری خود را برای بازدید کنندگان بازگشایی می کند

موسسه سرمایه گذاری و توسعه شارجه (شروق) از بازگشایی مقصدهای گردشگری خود در مناطق مختلف امارات شارجه به صورت تدریجی ، پس از انجام مراحل عقیم سازی جامع و کلیه اقدامات پیشگیرانه در راستای جهت گیری های دولت خبر داد.

لیست مقصدهای گردشگری که درهای خود را برای بازدید کنندگان گشود ، شامل القصباء ، اتوبوس های یک “تور شارجه” ، جزیره العالم ، جزیره النور، العلم ، قلب شارجه ، و مراکز هنری برای گردشگری زیست محیطی و باستان شناسی در منطقه مرکزی در کنار ساحل خورفکان در استان شرقی است.

اقدامات انجام شده و نظارت شوروک شامل یک برنامه جامع و مستمر عقیم سازی برای کلیه سایتها ، مقصد و امکانات سازمان و فعال سازی اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی برای اطمینان از ایمنی کارکنان ، کارگران ، صاحبان مشاغل ، بازدید کنندگان و مشتریان می باشد.

اقدامات پیشگیرانه بهداشتی شامل است کار کلیه رستوران ها و مقصد گردشگری با ظرفیتی بیش از ۳۰ درصد نیست و کلیه کارمندان و کارمندان دستگاه های مختلف در رستوران ها و مراکز مختلف گردشگری همه مراحل پاکسازی را به صورت روزانه انجام می دهند

احمد القصیر ، مدیر اجرایی سازمان سرمایه گذاری و توسعه شارجه گفت: این هیئت برای پذیرش آنها بسیار آماده است ، سلامتی و امنیت جامعه را در صدر اولویت های خود قرار داده و بازدید کنندگان را دعوت می کند تا از اقدامات فاصله اجتماعی و کلیه اقدامات و دستورالعمل های پیشگیرانه پیروی کنند.

You might also like