بانک مرکزی امارات هشتمین جلسه خود را برای سال جاری برگزار می کند

امروز، چهار شنبه ۱۶ سپتامبر، هیات مدیره بانک مرکزی امارات متحده عربی هشتمین جلسه امسال خود را در قصر الوطن برگزار کرد.

این جلسه به ریاست عالیجناب شیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخست وزیر، وزیر امور ریاست جمهوری،
رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی امارات برگزار شد.

در این جلسه عبدالرحمن صالح آل صالح نایب رئیس هیئت مدیره، عبدالحمید محمد سعید الاحمدی فرماندار
بانک، و اعضای هیات مدیره یونس حاجی الخوری، خالد محمد سالم بالعمی، خالد احمد الطایر، علی محمد
المداوی الرمیثی
و جمعی از کارمندان ارشد بانک مرکزی حضور داشتند.

در آغاز جلسه، هیات مدیره اقدامات جدید در برنامه های عملیاتی ادارات بانک مرکزی را بررسی کرد.

جنابعالی شیخ منصور بن زاید آل نهیان دستورالعمل هایی را برای این بانک صادر کرده بود که این بانک به یکی
از بهترین بانک های مرکزی در منطقه و جهان تبدیل شود. 

هیات مدیره همچنین سیستم حمایت از حقوق مصرف کنندگان، چارچوب نظارتی برای بانک ها و ساختار
سازمانی را برای اداره حمایت از مصرف کننده تصویب کرد.

علاوه بر بحث در مورد چارچوب کلی خطرات بانک مرکزی ، به ویژه در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

در پایان جلسه، شیخ منصور از زحمات برجسته اعضای شورا تشکر کردند.

وی ضرورت تشدید کار برای دستیابی به اهداف مطلوب رهبری فرزانه را هدایت کردند.

You might also like