۴ عامل اصلی صنعت فضایی امارات را در سطح جهانی پشتیبانی می کند

بخش صنعت فضایی امارات متحده عربی به پیشرفت چشمگیری دست یافته و به یکی از برجسته ترین بخشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است.

 

♦   بزرگترین بخش فضایی در خاورمیانه

 

سرمایه گذاری امارات در فعالیت های فضایی تا اکتبر ۲۰۱۹ به ۲۲ میلیارد درهم است. در حالی که تعداد ماهواره
های ارسال شده توسط امارات به فضا طی دو دهه گذشته به ۱۱ ماهواره رسیده است:

  • ۶ ماهواره اختصاص داده شده به ارتباطات از طریق شرکت های “ثریا” و “الیاه ست”.
  • ۴ ماهواره پرتاب شده توسط مرکز فضایی محمد بن راشد، متخصص تصویربرداری و سنجش از دور و همچنین در زمینه آموزشی.
  • یک ماهواره “مزن ست”، که در ماه سپتامبر گذشته توسط امارات پرتاب شد.

 

♦   سرمایه‌گذاری در بخش صنعت فضایی  امارات ۸۱٪ می رسد

 

و در پشت جذابیت سرمایه گذاری بخشهای صنعت فضایی امارات، ۴ عامل اصلی که عبارتند از:

۱- حمایت رسمی و دولتی در بالاترین سطح این صنعت

۲- مبانی قانونی و حقوقی که کار بخش فضایی را به صورت محلی تنظیم می کند

۳- زیرساخت های توسعه یافته مانند راه اندازی مراکز تحقیقاتی مرتبط با توسعه و تحقیقات 

۴- سرمایه گذاری عظیم دولت در این بخش است، که از طریق پروژه های عظیم مانند پروژه امارات
برای اکتشاف ماه
، ارسال کاوشگر امید به مریخ و پروژه ساخت اولین محل استقرار انسان در سیاره سرخ تا سال ۲۱۱۷، پدیدار شد.

You might also like