امارات دومین هواپیمای کمک پزشکی را به جمهوری تاجیکستان می فرستد

دیشب، یکشنبه ۱۲ اکتبر، امارات متحده عربی هواپیمای کمک دوم را به جمهوری تاجیکستان فرستاد تا از آن در مبارزه با شیوع ویروس کرونا پشتیبانی کند.

هواپیما فرستاده توسط امارات متحده عربی شامل ۱۲ تن از لوازم پزشکی، تجهیزات بهداشتی و دستگاه
های آزمایش کووید۱۹ بود.

 

مقامات مسئول گفتند که بیش از ۱۲۰۰۰ کارمند مراقبت های بهداشتی برای تقویت تلاش های خود برای
مهار شیوع ویروس کرونا “کووید-۱۹” از این کمک بهره مند خواهند شد.

 

بیش از ۱۴۹۸ تن کمک امارات به بیش از ۱۱۸ کشور

 

عالیجناب عمار البریکی، کاردار سفارت امارات متحده عربی در شهر نورسلطان، پایتخت کشور قزاقستان، گفت:
« امارات متحده عربی تلاش های خود را برای حمایت از جنبه های توسعه در کشورهای برادر و دوست بر اساس
نقش پیشگام و بشردوستانه خود، به ویژه در مواقع بحرانی، ادامه می دهد».

 

البریکی خاطرنشان کرد که امارات در مه گذشته یک هواپیمای کمک پزشکی به جمهوری تاجیکستان ارسال کرده است که ۱۰٫۵ تن تجهیزات پزشکی در آن حمل شده است.

ارسال کمک امارای در چارچوب تقویت روابط دو جانبه بین دو کشور و کمک به تلاش های مقامات مربوطه در تاجیکستان برای مقابله با ویروس کرونا “کووید-۱۹”، با حمایت از کارگران و کادر های خط مقدم انجام می شود.

You might also like