امارات سومین هواپیمای کمک پزشکی را به نوار غزه می فرستد

امروز چهارشنبه، ۱۶دسامبر، امارات متحده عربی سومین هواپیمای کمک پزشکی را برای برادران در نوار غزه ارسال کرد.

سومین بسته کمک های پزشکی و بهداشتی اماراتی با همکاری کمیته همبستگی در این بخش ارسال شد.

این هواپیما شامل ۱۴٫۴ تن تجهیزات پزشکی برای تقویت تلاش های بخش بهداشت برای مهار شیوع
ویروس کرونا
، و بیش از ۱۴۰۰۰ کارگر بهداشتی از آن بهره مند خواهند شد.

 

  • کمک مداوم امارات به نوار غزه از ۲۰۱۵

 

فرستادن این کمک پزشکی بخشی از حمایت بزرگ و مداوم امارات متحده عربی برای تقویت تلاش های برادران فلسطینی در نوار غزه فلسطینمقابله با این همه گیر است.

 

امارات متحده عربی اولین محموله کمک و تجهیزات پزشکی خود را در مه گذشته ارسال کرد، اعزام کمک های پزشکی طی هشت ماه گذشته، که بالغ بر ۲۲ تن بود، برای محافظت از کادر و کارگران بخش پزشکی در نوار غزه ادامه داشت.

 

  • حمایت بزرگ از نوارهای فلسطین

 

از سوی دیگر، امارات متحده عربی بیش از ۱۸۷ میلیون دلار آمریکا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ برای تأمین بخش
های مختلف در سرزمینهای اشغالی فلسطین تأمین کرده است.

شایان ذکر است که امارات متحده عربی تاکنون بیش از ۱۶۷۵ تن کمک به بیش از ۱۲۰ کشور جهان ارائه داده
است و بیش از ۱٫۶ میلیون کارگر پزشکی از آن بهره مند شده اند.

You might also like