کشتی اماراتی با کمک های غذایی برای مردم حضرموت به بندر المکلا می رسد

یک کشتی اماراتی شامل کمک های بشردوستانه، مواد غذایی، کیفها و ابزارهای مدرسه از امارات متحده عربی
به مردم حضرموت وارد بندر المکلا شد.

کشتی اماراتی شامل ۲۱٫۴ تن کمک پزشکی و غذایی برای کمک به ساکنان حضرموت برای غلبه بر شرایط دشوار فعلی خود است.

این کشتی به عنوان امتداد پل دریایی امدادی است که توسط امارات متحده عربی از طریق سازمان هلال احمر محسوب می شود.

 

 

هلال احمر از اجرای بسته ای از پروژه های امدادی، عمرانی و بهداشتی در حمایت از یمن و مردم آن خبر داد.

کمک های غذایی فرستاده توسط امارات به ساکنان حضرموت

مقامات منطقه المکلا از زحمات رهبری و مردم امارات متحده عربی تشکر کردند.

آنها همچنین گفتند که کمک های امارات، رنج های
خانواده های آسیب دیده در یمن را کاهش داده است.

آنها کمک های بشردوستانه انجام شده توسط سازمان هلال احمر در منطقه حضرموت را ستودند.

و از هلال احمر امارات برای ارسال صدها کاروان حامل هزاران تن مواد غذایی و تجهیزات امدادی تشکر کردند.

مقامات یمن نیز خبر دادند که امارات پروژه هایی عمرانی در شهر حضرموت راه انداز کرد.

آنها همچنین اظهار داشتند که این اقدامات خیریه اماراتی تأثیر زیادی در کاهش درد و رنج مردم داشته است.

You might also like