امارات اولین در جهان عرب و هشتم در جهان در خدمات هوشمند ۲۰۲۰

امارات متحده عربی در صدر کشور های خلیج، جهان عرب و آسیای غربی در فهرست خدمات هوشمند که صادر شده توسط سازمان ملل ۲۰۲۰ قرار دارد.

این کشور همچنین طبق همین شاخص در رتبه هشتم در میان کشور های جهان قرار گرفت، امارات نیز مطابق این شاخص در رتبه چهارم قاره آسیا قرار گرفت.
در همین پرسشنامه، امارات متحده عربی در فهرست زیرساختهای ارتباطات و فناوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار دارد.

امارات در رتبه بندی کلی در رتبه بیست و یکم در سطح جهان قرار دارد، توجه داشته باشید که این یک فهرست کامپوزیت است که از زیرشاخه ها تشکیل شده است و این سرویس های هوشمند است، سرمایه انسانی ، زیرساخت های بخش ارتباطات از راه دور و فناوری و همچنین شاخص مشارکت دیجیتال که در خدمات هوشمند قرار دارد.

پس از امارات متحده عربی در فهرست جهان عرب ، از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیکی ، بحرین در رتبه دوم، عربستان در مقام سوم ، سپس کویت چهارم و عمان پنجم هستند.

در این پرسشنامه تجربیات برجسته اماراتی در تعامل با مشتریان برجسته شد، با وجود رقابت شدید بین کشورها در شاخص مشارکت دیجیتال ، امارات متحد عربی پیشرفتی را پشت سر گذاشت و به مقام شانزدهم می رسد.

You might also like