دانشگاه امارات آزمایشگاه هایی نو را برای هوش مصنوعی ایجاد می کند

دانشگاه امارات متحده عربی در حال آماده سازی برای راه اندازی بسته ابتکار عمل و تاسیس آزمایشگاه ها برای همگام شدن با الزامات هوش مصنوعی از طریق اجرای چندین پروژه بزرگ در این زمینه است.

این شامل “کارخانه های آموزشی” و ایجاد تخصص “آزمایشگاه های روباتیک – برای هوش مصنوعی” ، علاوه بر پروژه “بانک اطلاعاتی بزرگ” ، کتابخانه مواد و پروژه “آزمایشگاه برنامه” است.

این دانشگاه همچنین در تلاش است تا پروژه های تحقیقاتی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترغیب و مجموعه ای از برنامه های مطالعاتی در زمینه هوش مصنوعی از جمله برنامه علمی تخصصی را به اجرا درآورد.

دکتر خلیفه حارب، دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه امارات توضیح داد كه دانشکده مهندسی در حال گسترش بخش همکاری است تا تحقیقات مشترک بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی را انجام دهد.

همچنین دکتر فادی النجار، رئیس آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه امارات گفت: “این دانشکده در تلاش است تا با پیشرفت علمی در زمینه هوش مصنوعی گام بردارد و ابتکارات بسیاری را ايجاد کند”.

You might also like