“قلب بزرگ” دو پروژه خیرخواهانه را برای کمک به سیل‌زدگان سودان آغاز می کند

موسسه قلب بزرگ دو پروژه خیریه را با هدف کمک رسانی به امداد و پناه دادن به افراد سیل‌زدگان سودان آغاز کرده است.

 

این موسسه خیریه همچنین اعلام کرد که هزینه دو پروژه بالغ بر ۷۵۳ هزار درهم بوده و انتظار می رود
به ۸۰۰۰ فرد آسیب دیده کمک کند.
دو پروژه با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (یو ان اچ سی آر)
و برنامه جهانی غذا اعلام شده است.

 

اولین پروژه قلب بزرگ که با همکاری برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد اجرا شد، سبد غذایی بیش از ۷۰۰۰ نفر
را که در طی سه ماه در ایالت های مختلف سودان تحت تأثیر سیل آسیب دیده اند، فراهم می کند.

 

این دو پروژه خیرخواهانه بخشی از تلاشهای بشردوستانه و توسعه همسر عالیجناب حاکم شارجه، والاحضرت شيخه جواهر بنت محمد القاسمی، رئیس موسسه خيريه قلب بزرگ است.

 

مقامات مسئول موسسه اعلام کرد که هزینه اولین پروژه خیریه برای آسیب دیدگان و سیل‌زدگان سودان ۳۶۷ هزار درهم است.

 

در مورد پروژه دوم، مدیرکل موسسه نشان داد که این با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
(یو ان اچ سی آر)
به منظور حمایت از آوارگان در خارطوم، پایتخت سودان، با ارائه کمک فوری به پناهگاه
به ۱۳۹۸ نفر انجام خواهد شد.

 

پروژه دوم همچنین با هدف تقویت ظرفیت جامعه محلی برای مهار پیامدها و آثار فاجعه سيل با هزینه ۳۸۶ هزار درهم انجام شده است.

You might also like