تکمیل ۴۶٪ از اقدامات مرحله اول حمایت از اقتصاد امارات

در دومین جلسه خود، کمیته هماهنگی و پیگیری اجرای برنامه اقتصادی بهبود و پیشرفت، از اتمام ۴۶٪ ابتکارات مرحله اول برای  حمایت از اقتصاد امارات متحده عربی خبر داد.

این جلسه به ریاست جناب عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد، با عضویت و حضور جنابعالی ناصر بن ثانی
الهاملی، وزیر منابع انسانی و امارات برگزار شد.

 

  • حمایت فوری از بخشهای اقتصادی

 

عالیجناب دکتر احمد بن عبدالله حمید بالهول الفلاسی، وزیر دولت در امور کارآفرینی، و آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر دولت برای تجارت خارجی و عالیجناب ساره بن یوسف الامیری، وزیر دولت در فناوری پیشرفته در میان حاضران این نشست بودند.

همچنین جناب عمر بن سلطان العلما، وزیر دولت در هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، عالیجناب سیف
هادف الشامسی، معاون استاندار بانک مرکزی امارات و عالیجناب احمد بن لاحج الفلاسی، مدیرکل اداره گمرک
فدرال در این نشست شرکت کردند.

 

  • ابتکارات جدید برای تحریک گردشگری

 

این کمیته تلاشهای مقامات مربوطه را با هدف افزایش حمایت از اقتصاد امارات متحده از بخشهای مختلف
اقتصادی
و تسریع در روند بهبود اقتصاد ملی بررسی کرد.

ابتكارهای العمل حمایت از اقتصاد ملی امارات شامل است توانمند سازی اقتصاد جدید و بخشهای در حال توسعه، افتتاح بازارهای جدید به صورت محلی و بین المللی، ارائه حمایت مالی و تسهیل وام، تبلیغات گردشگری، تحریک نوآوری.

You might also like