همکاری بین “انرژی ابوظبی” و “شرکت دل” در زمینه فناوری و امنیت اطلاعات

بخش انرژی ابوظبی برای تقویت همکاری در زمینه فناوری و امنیت اطلاعات با شرکت فناوری جهانی دل تفاهم نامه همکاری، برای توسعه کل بخش انرژی در امارت، امضا کرد.

این تفاهم نامه در چارچوب همکاری استراتژیک موجود بین بخش انرژی ابوظبی و شرکت فناوری دل با
استفاده از تخصص این شرکت در زمینه فناوری و امنیت اطلاعات و بررسی زمینه های مختلف همکاری به امضا رسید.

 

این امضا در طی شرکت وزارت انرژی در هفته فناوری جیتکس ۲۰۲۰ توسط مهندس محمد بن جرش الفلاسی، معاون وزیر انرژی در امارت ابوظبی و فادی ریشمانی، مدیر کل شرکت دل در امارات متحده عربی، با حضور تعدادی از مقامات هر دو طرف انجام شد.

جنبه های همکاری شامل زمینه های بسیاری است که مهمترین آنها انجام تحقیقات در زمینه ها، توسعه راه
حل های فنی و ابتکارات، قابلیت های آموزشی و اجرای پروژه های آزمایشی است.

 

همچنین همکاری شامل مطالعه و توسعه اقدامات و رویه هایی برای افزایش کارایی استفاده از فناوری
اطلاعات
و امنیت مطابق با بهترین روش های بین المللی است.

مدیر کل شرکت دل، فادی ریشمانی نشان داد: «تحول دیجیتال یک ستون اساسی برای دستیابی به رشد
اجتماعی و اقتصادی است و هدفی است که دولت امارات با تلاش های مختلف به آن دست یابد».

You might also like