خیریه زاید ابتکار بشردوستانه را برای کشورهای توسعه‌نیافته آغاز می کند

موسسه بشردوستانه و خیریه زاید بن سلطان آل نهیان، با همکاری دانشگاه علم و صنعت خلیفه، کامیون هایی از مواد اولیه در نوع برای ارسال به کشورهای توسعه‌نیافته در آفریقا و آسیای جنوبی آماده کرده است.

 

این کار خیرخواهانه با هدف توزیع آن در بین خانواده های نیازمند و فقیر انجام شد که به دلیل فقر، بیماری
و نیاز در شرایط سخت زندگی در فقر به سر می برند.

 

این ابتکار در چارچوب کمک های موسسه خیریه و کارهای بشردوستانه زاید، به ویژه در بحران همه
گیر کرونا
، در داخل و خارج از امارات، جهت تأمین زندگی بهتر برای همه خانواده ها صورت می گیرد.

 

ابتکار عمل بر اساس دستورات عالیجناب شیخ نهیان بن زاید آل نهیان، رئیس هیئت امنای موسسه
کارهای بشردوستانه و خیریه زاید بن سلطان آل نهیان آغاز شد.

 

آقای حمد سالم بن کردوس العامری، مدیرکل موسسه خیریه و کارهای بشردوستانه زاید بن سلطان آل نهیان گفت:‌ «موسسه ما نقش خیرخواهانه و بشردوستانه خود را برای کاهش رنج مردم نیازمند به منظور دستیابی به توسعه انسانی برای همه این بخشها، بدون هیچ گونه تبعیض قومی، مذهبی یا منطقه ای ادامه می دهد».

 

العامری اضافه كرد: «شاید موفقیت این کمپین، با همکاری دانشگاه علم و صنعت خلیفه، ما را به تلاش
مضاعف و کمک به کشورهای نیازمند تر دعوت کند».

You might also like