با ارزش ۴ میلیون درهم .. امارات کمکهای فوری را به آسیب دیدگان سیل در پاکستان می فرستد

موسسه خلیفه بن زاید آل نهیان کمکهای فوری را به ارزش چهار میلیون درهم برای آسیب دیدگان سیل در جنوب پاکستان ارسال کرده است.

پیش بینی می شود که تعداد افراد ذینفع به حدود ۷۵ هزار نفر در مناطق آسیب دیده برسد.

این کمکها در اجرای دستورالعمل ها عالیجناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس جمهور کشور امارات، جنابعالی
شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی و معاون عالی فرماندهی نیروهای مسلح، و جناب شیخ منصور بن زاید آل نهیان معاون نخست وزیر، وزیر امور ریاست جمهوری، رئیس موسسه خلیفه، ارسال شده است.

 

 

یک مقام رسمی در موسسه گفت: «  موسسه خلیفه در حال هماهنگی با سفارت ما در پاکستان است تا برنامه
را برای توزیع کمک به افراد آسیب دیده تنظیم کند.

کمکهای فوری در مرحله اول شامل داروها، چادرها، پتوها و شیر خشک است و افراد آسیب دیده را در منطقه جنوب سند هدف قرار می دهد».

شایان ذکر است که سیلابهای عظیمی در پاکستان در شهرها و شهرهای نزدیک رود سند رخ داده است.

این کمک ها توسط موسسه بشردوستانه خلیفه با هدف کمک و ترجمه نقش انسانی امارات در بسیاری از
کشورها، ارائه می شود.

You might also like