دبی اول در جهان عرب و ششم جهان در گردشگری پزشکی است

شهر دبی برای دومین سال متوالی موقعیت پیشرفته خود را به عنوان مقصد پیشرو گردشگری پزشکی عرب حفظ کرده است.

این بر اساس “فهرست جهانی گردشگری پزشکی” صادر شده توسط مرکز تحقیقات بین المللی مراقبت های بهداشتی “IHRC” است.

این امارت همچنین در رده ششم جهان قرار گرفت، این فهرست شامل ۴۶ مکان و شهر مهم بین المللی بود.

دبی سرمایه های بزرگ را برای ساخت بیمارستان های مدرن مجهز به بهترین امکانات بهداشتی و تجهیزات
پزشکی در امارت اختصاص داده است.

علاوه بر ۴۵ مرکز بهداشتی جدید، یک بیمارستان و ۱۰ کلینیک پزشکی عمومی و تخصصی در شش ماه اول سال جاری افتتاح شد.

دبی همچنین شامل ۲۰ مرکز متخصص در طب سنتی، مکمل و طب جایگزین است. این امارت همچنین شامل
حدود ۲۰ مرکز پزشکی تخصصی است.

دبی همچنین در سال ۲۰۱۹ شاهد افزایش ۴٪ تعداد گردشگران سلامت بوده و در مجموع به ۳۵۰۱۱۸ گردشگر
رسیده است که اکثر آنها آسیایی هستند.

آسیایی ها با ۳۴٪ در رتبه اول و پس از آن گردشگران کشورهای عربی و خلیج عرب با ۲۸٪ هستند.

  و سپس کشورهای اروپایی با ۱۷٪  و کشورهای آفریقایی با ۱۰٪  هستند.

  و سرانجام ۱۰٪  از گردشگران آمریکای شمالی و جنوبی و سایر کشور های جهان هستند.

You might also like