فلای‌دبی پروازهای روزانه خود را به تل آویو اعلام می کند

شرکت فلای‌دبی اعلام کرده است که پروازهای روزانه منظم خود را از ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰ بین دبی و تل آویو آغاز می کند.

 

این شرکت هواپیمایی روزانه دو پرواز با ۱۴ پرواز در هفته بین فرودگاه بین‌المللی دبی و فرودگاه بین‌المللی
بن گوریون
انجام خواهد داد.

 

  • می توانید پروازها را در سایت flydubai.com رزرو کنید

 

این اعلامیه در پی توافق نامه حمل و نقل هوایی است که اخیراً بین دو کشور به امضا رسیده و آغاز پروازهای
مسافری و باری هوایی توسط دیگر خطوط هوایی ملی است.

 

مدیر عامل شرکت فلای‌دبی، عالیجناب غیث الغیث، گفت: «از زمانی که فلای‌دبی یازده سال پیش راه اندازی
شد، همیشه متعهد به رفع موانع سفر، تسهیل جریان حرکت، آزادی تجارت و گردشگری و ارتقا ارتباط بین
فرهنگ های مختلف
در سراسر شبکه خود بوده ایم».

 

  • پروازهای روزانه منظم، توسعه اقتصادی را افزایش می دهد

 

الغیث اضافه کرد که در پی توافقنامه دو جانبه صلح اخیر، شروع پروازهای منظم به توسعه اقتصادی در
امارات و اسرائیل کمک می کند و فرصت های بیشتری برای سرمایه گذاری در جهت دستیابی به منافع و ارزشهای مشترک در دو کشور ایجاد می کند.

 

مسافران باید اطمینان حاصل کنند که در جریان پرواز از آگاهی از مقررات بهداشتی و پزشکی آگاه هستند و
از دستورالعمل های صادر شده توسط مقامات دو کشور و شرکت هواپیمایی پیروی می کنند.

You might also like