دانشگاه خلیفه ماسک های پزشکی جایگزینی ماسک “N95” تولید می کند

دانشگاه خلیفه برای علم و صنعت اعلام کرد که یک تیم تحقیقاتی از مرکز تحقیقات و نوآوری دانشگاه یک ماسک را به عنوان جایگزینی برای ماسک های “N95” طراحی کرده اند.

 

ماسک هایی که با توجه به همه گیری کرونا “کووید-۱۹” شاهد عدم دسترسی بودند، بنابراین، دانشگاه
ساخت ماسک های جدید را با استفاده از فناوری سه بعدی اعلام کرد تا بیش از یک بار استفاده شود.

 

تیم تحقیقاتی در دانشگاه خلیفه در حال حاضر در حال توسعه این طرح از بسیاری جهات از جمله
درجه تصفیه، شکل هندسی، انعطاف پذیری، مناسب بودن آن برای صورت و نوع مواد استفاده شده است.

 

محققان دانشگاه خلیفه چاپ نمونه اولیه پوزه را به پایان رسانده اند و هنگامی که روند توسعه به طور
کامل به پایان رسید، برای اطمینان از عملکرد موثر آن، مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

دکتر عارف سلطان الحمادی، معاون اجرایی دانشگاه علم و صنعت خلیفه، گفت: « خدمت اساسی به جامعه یکی از اهداف مهم استراتژی دانشگاه ما است».

 

دکتر الحمادی افزود:‌« مشتاق استفاده از توانایی های دانشگاه برای پشتیبانی از روند تحقیق و توسعه در این زمینه هستیم.
از طریق کار تحقیقاتی انجام شده در مرکز تحقیقات و نوآوری هواپیمایی، قادر خواهیم بود بهترین راه حل ها را برای مقابله با بیماری همه گیر و محافظت از خط دفاعی اول ارائه دهیم».

You might also like