همکاری فوتبال بین امارات و جمهوری موزامبیک

شیخ راشد بن حمید النعیمی، رئیس فدراسیون فوتبال امارات متحده عربی از فزال سدات رئیس فدراسیون فوتبال موزامبیک که در حال حاضر برای بحث و گفتگو در مورد همکاری فوتبال بین دو فدراسیون به امارات سفر می کند، استقبال کرد.

 

در این جلسه، با توجه به همه گیر کرونا و رویه های بعدی آن، به زمینهای همکاری فوتبال در آسیا و آفریقا پرداخته شد.

 

راشد بن حمید النعیمی و فزال سدات بر اهمیت حفظ ایمنی بازیکنان و اعضای بدنه فنی و اداری باشگاه ها
و تیم های ملی در طول مسابقات مختلف تأکید کردند.

 

آنها همچنین در مورد چشم انداز همکاری مشترک بین دو فدراسیون در زمینه های بازی و روش های تقویت
و حمایت آنها گفتگو کردند.

 

به نوبه خود، رئیس اتحادیه فوتبال موزامبیک چهل ونهمین روز ملی را به امارات متحده عربی تبریک گفت.

 

 فزال سدات برای امارات آرزوی پیشرفت کرد و از تلاش های همه حاکمان امارات در پیشرفت کشور و
نگرانی آنها در مورد امنیت و سلامت شهروندان و ساکنان ستایش کرد.

 

وی همچنین ابراز خوشحالی از همکاری جدید ورزشی با امارات و ابراز تمایل کرد که این همکاری همه زمینه ها را پوشش دهد.

 

در این جلسه عالیجناب محمد عبدالله هزام الظاهری، دبیرکل اتحادیه فوتبال امارات متحده عربی حضور داشت.

You might also like