برای تو سودان .. ابتکار جدیدی از دانشگاه ابوظبی

دانشگاه ابوظبی، با همکاری سازمان هلال احمر امارات، برای کمک به قربانیان سیل سودان، ابتکاری “برای تو سودان” را آغاز کرد.

این ابتکار تحت نظارت گروه بین المللی لولو و شرکت پپسی کو آغاز شد.

هدف این ابتكار بشردوستانه جمع آوری کمک های نقدی با هدف کاهش درد خانواده های آسیب دیده از سیل طی هفته های گذشته در سراسر ایالتهای سودان بود.

این ابتكار خواستار حمایت از برادران سودان از طریق کمک های نقدی و غیر نقدی بود.

این دانشگاه بودجه ویژه ای را برای دریافت کمک های مالی با هماهنگی سازمان هلال احمر امارات در نظر گرفت.

 

کمپینی که توسط دانشگاه ابوظبی راه اندازی شده است بخشی از ابتکارات جامعه آن برای حمایت از
جوامع محلی و بين المللي است.

عالیجناب محمد امین عبدالله الكارب، سفیر جمهوری سودان در امارات متحده عربی و نمایندگان دفتر دبیر کل هلال احمر در جلسه انداختن ابتکار برای تو سودان حضور داشتند.

همچنین این ابتکار شاهد حضور قهرمان چالش خواندن عرب در آخرین جلسه خود، هدیل انور از جمهوری
سودان و پروفسور وقار احمد، رئیس دانشگاه ابوظبی است.

نیز عالیجناب سالم مبارک الظاهری، مدیر اجرایی روابط جامعه در دانشگاه ابوظبی در بین حاضران بود.

این ابتکار توسط داوطلبان خط دفاعی اول دانشجویان دانشگاه ابوظبی برگزار شد.

You might also like