امارات و اسرائیل مذاکرات پشتیبانی سرمایه‌گذاری را آغاز می کنند

امارات و اسرائیل از آغاز اولین جلسه مذاکرات پشتیبانی سرمایه‌گذاری بین دو کشور که از طریق فناوری ارتباطات ویدئویی از ۱۲ تا ۱۴ اکتبر برگزار شد، خبر دادند.

این جلسه به ریاست عاليجناب یونس حاجی الخوری معاون وزیر دارایی با حضور نمایندگان وزارت
امور خارجه و همکاری بین الملل دو کشور برگزار شد.

 

  • امارات دارای حدود ۹۹ توافقنامه با اکثر کشورهای جهان

 

یونس الخوری اظهار داشت که امارات متحده عربی گام های مهمی در روند امضای مذاکرات پشتیبانی سرمایه‌گذاری برداشته است.

وی افزود:‌ « با امضای این توافقنامه مهم اقتصادی، امارات به اولین کشور عربی تبدیل شد که توافقنامه
حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری
با اسرائیل را منعقد کرد».

وزیر دارایی خاطرنشان کرد که در آینده نزدیک توافق اولیه ای بین دو کشور برای آغاز مذاکرات توافقنامه ای
برای جلوگیری از مالیات مضاعف بر درآمد، وجود دارد.

  

 

الخوری توضیح داد که دور اول مذاکرات در مورد توافق برای پشتیبانی و تشویق سرمایه‌گذاری، تلاش دو
کشور
برای ایجاد مشارکت سرمایه گذاری در زمینه های مختلف را تأیید می کند.

توافقنامه های حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری به محافظت از سرمایه‌گذاری ها در برابر خطرات غیر تجاری مانند ملی سازی، مصادره و ضبط قضایی، کمک می کند.

همچنین ایجاد همچنین سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز برای آنها و تأکید بر انتقال سود و سایر بازده ها با ارز قابل تبدیل آزاد است.

You might also like