“مزن-سات” آماده می شود تا فردا راه اندازی می شود

تیم ماهواره ای مزن-سات از موفقیت در آزمایش های نهایی برای آماده سازی برای آغاز ماموریت علمی خود فردا، دوشنبه ۲۸ سپتامبر، خبر داد.

ماهواره “مزن-سات” برای پیوستن به لیست ماهواره های متعلق به امارات و از طریق پایگاه فضایی
پلستسک در روسیه
، با موشک “سایوز” به مدار زمین پرتاب می شود.

 

توسط دانشجویان دانشگاه علوم و صنعت خلیفه و دانشگاه آمریکایی راس الخیمه توسعه یافته است

 

از طریق آن، امارات متحده عربی به توسعه علم و فناوری و ارتقا نوآوری در این بخش مهم ملی کمک می کند.

شایان ذکر است که ماهواره ای جدید امارات متحده عربی توسط دانشجویان دانشگاه علوم و صنعت
خلیفه
و دانشگاه آمریکایی در راس الخیمه ساخته شده است.

 

یک ماموریت جدید اماراتی در فضا

 

ماهواره امارات با رسیدن به مدار خود، میزان انتشار گازهای گلخانه ای و توزیع آنها در جو را اندازه گیری می کند.

این کار با استفاده از دستگاه علمی انجام می شود که با تابش کوتاه مادون قرمز کار می کند.

دانشجویان دانشگاه خلیفه و دانشگاه آمریکایی راس الخیمه داده هایی را که به ایستگاه پایگاه می فرستد
نظارت، پردازش و تجزیه و تحلیل می کنند.

ایستگاه اصلی زمینی در آزمایشگاه الیاه-سات در دانشگاه خلیفه واقع شده است، ولیکن ایستگاه زیر زمینی
در دانشگاه آمریکایی راس الخیمه واقع شده است.

You might also like