موزه های شارجه بازدیدکنندگان از همه کشورهای جهان را پذیرا می شوند

پس از چهار ماه بسته شدن به خاطر ویروس کرونا، دوباره موزه های شارجه شاهد صدها بازدیدکننده از سراسر جهان بودند.

اداره موزۀهای شارجه تأیید كرد كه تمام اقدامات پیشگیرانه لازم را برای اطمینان از ایمنی و امنیت بازدید كنندگان و كارگران و مهار شیوع ویروس انجام داده است.

اداره موزه ها همچنین مجموعه ای از شرایط را تنظیم کرده است که همه بازدید کنندگان باید برای ورود به موزه ها رعایت کنند.

♦ به دلیل ترس از شیوع ویروس كرونا، موزه های شارجه به تدریج به طور کامل افتتاح شدند.

از سوی دیگر بسیاری از بازدیدکنندگان از بازگشت فعالیت به موزه ها و جشن بازدید کنندگان ابراز خوشحالی کردند.

موزه تمدن اسلامی شارجه

آنها تأیید كردند كه اقدامات پیشگیرانه انجام شده از سوی مقامات شارجه باعث می شود كه آنها احساس راحتی و اطمینان داشته باشند.

خانم منال عطایا، مدیرکل دفتر موزه های شارجه گفت: “برای ما در اداره موزۀها این مهم است که بازدید کنندگان ما احساس امنیت و ایمن کنند”.

وی افزود: “امیدواریم که تعداد بازدید کنندگان در ماه های آینده افزایش یابد”.

لیست موزه هایی که بازدیدکنندگان را مجدداً مورد استقبال قرار می دهند شامل موزه های زیر است:
موزه باستان شناسی شارجه، موزه تمدن اسلامی شارجه، موزه هنر شارجه، آکواریوم شارجه، موزه دریایی شارجه، موزه المحطه، موزه اتومبیل قدیمی شارجه، حصن شارجه، حصن خورفکان و موزه علوم شارجه.

You might also like