موسسه خیریه دار البر از ایجاد یک بیمارستان صحرایی جامع در سودان خبر داد

موسسه خیریه دار البر بر عملکرد بیمارستان صحرایی یکپارچه در سودان به عنوان بخشی از کار امدادرسانی توسط انجمن در اوایل سپتامبر، تأیید شد

این بیمارستان برای مقابله با عواقب ناشی از سیلاب و جاری شدن سیلاب ها و کمک به آسیب دیدگان و
قربانیان سودان راه اندازی شد.

هدف این بیمارستان صحرایی معالجه بیماران و تأمین هر آنچه در کاهش درد و رنج و بهبود شرایط سلامتی آنها کمک می کند، می باشد.

 

  •  بیمارستان صحرایی موسسه خیریه جدیدترین تجهیزات پزشکی دارد

 

خلفان خلیفه المزروعی، رئیس هیئت مدیره “موسسه خیریه دار البر” تأیید کرد: « ابتکار بیمارستان صحرایی
منعکس کننده سیاست بشردوستانه و رویکرد خیرخواهانه امارات و اشتیاق آن برای حمایت از مصیبت دیدگان در سراسر جهان است».

المزروعی توضیح داد که این بیمارستان از طریق کلینیک های صحرایی سیار به هزاران بیمار و افراد آسیب دیده از سیل در شهرها و روستاهای سودان خدمات تشخیصی، درمانی و پیشگیری رایگان ارائه می دهد.

 

  • کلینیک های سیار شامل یک گروه نخبه از پزشکان داوطلب موجود امارات

 

خلفان المزروعی توضیح داد که این انجمن عملکرد بیمارستان صحرایی را کاملاً تضمین می کند. 

این شامل تهیه دارو ، تجهیزات پزشکی و بهداشتی بود. در همین حال، ابتکار عمل “پزشکان امارات” کادر
پزشکی را فراهم کرد.

این بیمارستان با همکاری و هماهنگی با سازمان های دولتی در بخش بهداشت در سودان کار می کند.

You might also like