امارات در نشست بین المللی دریایی مجازی شرکت می کند

امارات متحده عربی در نشست بین المللی دریایی مجازی شرکت کرد تا در مورد تغییرات خدمه دریایی در طی اپیدمی ویروس کرونا “کووید۱۹” صحبت کند و کشورهای عضو را برای مقابله با این همه گیر تشویق کند.

در این جلسه، عالیجناب سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی، وزیر نیرو و زیرساختها و رئیس هیئت مدیره اداره فدرال حمل و نقل دریایی امارات متحده عربی، از تلاش سازمانهای بهداشت جهانی، کار بین المللی، هواپیمایی بین المللی و دریانوردی بین المللی، تقدیر کرد.

اگرچه کووید-۱۹ یک چالش جهانی بود، ما معتقدیم می توانیم این چالش را به فرصتی برای ایجاد آینده ای بهتر تبدیل کنیم” المزروعی تایید کرد.

همچنین در این نشست بین المللی دریایی مجازی، کلی تولورست، عضو پارلمان و وزیر هواپیمایی، دریانوردی و امنیت انگلیس-بریتانیا و ایرلند شمالی نیز حضور داشت.

عالیجناب سهیل بن محمد فرج فارس المزروعی گفت: “همه گیر کرونا به عنوان یک شوک برای جوامع، سیستم های بهداشت، اقتصاد و دولت ها در سراسر جهان به وجود آمد.
این ویروس هر بخش را تحت تأثیر قرار داده و چالش های اجتماعی و اقتصادی تحمیل شده را در سراسر جهان تحمیل کرده است”.

وزیر نیرو و زیرساختها افزود: “امارات متحده عربی ساختار جدید دولت را اتخاذ كرده است كه شامل ادغام وزارتخانه ها و سازمان ها برای سرمایه گذاری در هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است”.

You might also like