امارات هواپیمای تجهیزات امدادی را به اتیوپی می فرستد

امارات متحده عربی یک هواپیمای تجهیزات امدادی به اتیوپی فرستاد و هواپیما شامل ۴۸ تن از مواد پزشکی است.

این هواپیما شامل تجهیزات پزشکی و بهداشتی، دستگاه های تست کرونا، دستکش های پزشکی و ماسک های صورت است.

کمک های فرستاده توسط امارات متحده عربی با هدف تقویت تلاش های اتیوپی برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا “کووید-۱۹” و کمک به بخش پزشکی و کارمندان بهداشتی در این کشور ارسال شد.

آژانس خبری رسمی اتیوپی به نقل از سفارت امارات در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نشان داد كه امارات متحده
عربی برای پشتیبانی از تلاشهای بخش پزشکی در اتیوپی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا “کووید-۱۹”، یک هواپیمای تجهیزات امدادی و پزشکی فرستاد.

بیانیه سفارت همچنین نشان می دهد که کمک های امارات متحده عربی در چارچوب همکاری مستمر بین امارات
و اتیوپی در بخشهای مختلف، به ویژه در بخش بهداشت ارسال شده است.

بیانیه سفارت امارات در آدیس آبابا همچنین تأیید کرد که اتیوپی یک شریک اصلی در تلاش های امارات متحده عربی برای ارائه کمک پزشکی به کشورهای آفریقایی است.

شایان ذکر است که کمک های امارات متحده عربی به کشورهای آفریقایی با همکاری دولت اتیوپی و با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی و شهر بشردوستانه دبی انجام می شود.

You might also like