امارات چهارمین هواپیمای کمک پزشکی را به کلمبیا می فرستد

امارات چهارمین هواپیمای کمک پزشکی را به جمهوری کلمبیا ارسال کرد. این هواپیما شامل ۱۴ تن از مواد و لوازم پزشکی اتست.

این امر به منظور کمک کلمبیا در مبارزه خود با ویروس کرونا و حمایت از تلاشهای بخش پزشکی در آنجا است.

حدود ۱۴ هزار کارمند مراقبت های بهداشتی در کلمبیا برای تقویت تلاش های خود در مهار شیوع ویروس کرونا
“کووید-۱۹” از این کمک بهره مند خواهند شوند.

عاليجناب مارتا لوسیا رامیرز، معاون رئیس جمهوری کلمبیا، در کاخ ریاست جمهوری از جناب آقای سالم راشد العویس، سفیر امارات در جمهوری کلمبیا پذیرایی کرد.

جنابعالی از امارات متحده عربی به دلیل پشتیبانی از کشورش در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا تشکر و قدردانی کردند.

خانم مارتا همچنین اشتیاق کلمبیا را برای تقویت روابط بین دو کشور دوست تأیید کرد، کشورهایی که شاهد
رشد چشمگیر در همه سطوح هستند.

 

  • حدود ۱٫۳ میلیون کارمند پزشکی از کمک های امارات بهره مند شده اند

 

به نوبه خود، جنابعالی راشد العویس گفت: “در ادامه تلاش های امارات برای حمایت از کشورهای دوست،
چهارمین هواپیمای کمک پزشکی به کلمبیا ارسال شده است”.

وی اظهار داشت كه دولت قبلاً سه هواپیما ارسال كرده بود كه ۲۶٫۷ تن كمك پزشكی حمل می كرد.

این شامل تجهیزات حفاظت شخصی و بیش از ۲۰۰۰۰۰ کیت آزمایش برای شناسایی ویروس كرونا است.

بیش از ۳۰۰۰۰ کارگر پزشکی مستقیماً از آن کمک بهره مند شده اند”.

You might also like