پس از اینکه جزیره یاس و دبی آنرا بدست آورد .. ۸ اطلاعات در مورد تمبر ایمنی

جزیره یاس و دبی تمبر ایمنی و بهداشت جهانی را از شورای بین المللی سفر و جهانگردی پس از تعهد آنها برای استفاده از کنترل های ایمنی بهداشت، دریافت کردند.

گلوریا گوارا، مدیرعامل شورای جهانی سفر و جهانگردی، تعهد خود را به امارات متحده عربی در زمینه کنترل
های بهداشتی صادر شده توسط شورا تبریک گفت.

خانم گوارا از اینکه جزیره یاس و دبی تمبر ایمنی و بهداشت را بدست آوردند، خوشحال شد.

 

مهمترین اطلاعات مربوط به تمبر ایمنی و بهداشت سفر:

 

۱- شورای جهانی سفر و جهانگردی “WTTC” ماه مه گذشته اولین تمبر ایمنی، امنیت و بهداشت جهانی را
راه اندازی کرد.

۲- هدف آن تمبری، آشنایی با پروتکل های سفر ایمن در سراسر جهان است.

۳- اين تمبر تحت حمایت سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل متحد است.

۴- تمبر اطلاعات ایمنی و امنیتی مورد نیاز مسافران و مشاغل را فراهم می کند.

۵- شرکت های جهانگردی در جزیره یاس و دبی ، هتل ها، رستوران ها، خطوط هوایی و فرودگاه ها می توانند با
استفاده از پروتکل های بهداشت و ایمنی از این تمبر استفاده کنند.

۶- این تمبر مسافران را قادر می سازد تا در مورد کشورها و شرکت هایی که پروتکل های جهانی بهداشت را
اتخاذ کرده اند اطلاعات کسب کنند.

۷- این تمبر مسافران را قادر می سازد تا کشور و شرکت ها را كه دارای پروتکل هایی بهداشت جهانی، بشناسند.

۸-  تمبر ایمنی و بهداشت بخش سفر و جهانگردی امارات را به بازگشایی تجارت و گردشگری کمک می کند.

You might also like