“نور دبی” فعالیت بشردوستانه خود را در نیجریه از سر گرفت

موسسه “نور دبی” پس از سه ماه وقفه به دلیل تعطیلی کامل به دلیل شیوع و گسترش همه گیر کرونا، فعالیت های خیریه خود را در ایالت کاتسینا، شمال نیجریه از سر گرفت.

 

به دلیل دشواری مدیریت و سازماندهی جمعیت برای محدود کردن پیامدهای همه گیری، کار بشردوستانه
جهانی پس از شیوع همه گیر “کووید-۱۹” شاهد چالش های بزرگی بوده است.

 

اردوگاه های درمانی موسسه نور دبی بخشی از فعالیت های بشردوستانه و کارهایی است که برای اطمینان
از سلامتی و ایمنی بازدیدکنندگان و کارگران اردوگاه نیاز به طراحی مجدد رویه ها دارد.

 

موسسه خیریه

بنابراین، موسسه برنامه خود را در ایالت کاتسینا دوباره طراحی کرده و پروتکل هایی برای حمایت از
اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن گسترش این همه گیر ایجاد کرده است.

 

و در دسامبر ۲۰۲۰ موفق به از سرگیری فعالیت های  خیرخواهانه و بشردوستانه این برنامه شد که برنامه ریزی شده است که ۴ سال طول بکشد.

 

این خدمات شامل ارائه خدمات بهداشتی، ایجاد ظرفیت منابع انسانی و توسعه زیرساخت های خدمات
بهداشتی به منظور بهبود اوضاع اقتصادی ساکنان ایالت کاتسینا و ایالتهای همسایه است.

 

موسسه  نور دبی همچنین یک برنامه آموزشی برای پرسنل پزشکی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی که
برای وزارت بهداشت در ایالت کاتسینا کار می کنند، ترتیب داد.

 

و ۲۵۰ کارگر مراقبت های بهداشتی اولیه برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز مراقبت های بهداشتی اولیه در این ایالت آموزش دیده اند.

You might also like