واکسیناسیون علیه فلج اطفال برای بیش از ۱۶ میلیون کودک پاکستانی


مدیریت “پروژه امارات برای کمک به پاکستان” از موفقیت ابتكار واکسیناسیون علیه فلج اطفال در پاکستان در واکسیناسیون بیش از ۱۶ میلیون کودک خبر داد.

 

این کارزار بخشی از ابتکار شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی و معاون فرمانده عالی نیروهای مسلح
امارات
، برای ریشه کن کردن فلج اطفال در جهان است.

 

این اطلاعیه همزمان با روز جهانی فلج اطفال، که در ۲۴ اکتبر هر سال برگزار می شود؛ و فرصتی برای آگاهی
از نیاز به تلاش های بین المللی هماهنگ برای بین بردن این بیماری است.

 

از زمان آغاز به کار، واکسیناسیون علیه فلج اطفال کمپین ۴۸۳ میلیون واکسیناسیون فراهم کرده است که به ۸۶
میلیون کودک در سراسر پاکستان رسیده است.

واکسیناسیون علیه فلج اطفال

این واکسیناسیون به همت ۱۰۶ هزار کارمند، پزشک، پرستار و بیش از ۲۵ هزار پرسنل ایمنی و امنیتی انجام شده است.
کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در چارچوب پروژه امارات متحده عربی برای کمک به پاکستان قرار دارد.

 

این پروژه خیریه بر اساس رهنمودهای والاحضرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، حاکم امارات متحده عربی،
و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، با هدف کمک به مردم پاکستان آغاز شد.

 

شايان ذكر است که پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز موارد فلج اطفال را ثبت می کنند.
فلج اطفال یک بیماری بسیار مسری است که توسط ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند، ایجاد می شود
و طی چند ساعت باعث فلج می شود.

You might also like